Anmälan

Anmälan till Högälvens lås sker på följande sätt:

 1. Ta kontakt med arrangör (via Facebook, eller mail ola.johnsson [at] outlook.com) och kom överens om vilken roll du ska spela. Du kommer då eventuellt få ytterligare information för att skapa rollen. Om du vet vad för roll du vill spela så meddela som minimum: Ett kortfattat rollförslag; rollkategori; ditt eget namn.
 2. Om du använder Facebook, gå med i Thule-kampanjens facebookgrupp.
 3. Fyll i anmälningsformuläret.
 4. När vi godkänt din anmälan får du en bekräftelse via e-post.
 5. När du fått din anmälan bekräftad betalar du in deltagaravgiften. Vi tillämpar en solidarisk betalningsmodell som innebär att man betalar efter vad man anser sig ha råd med, en modell vi använt sedan Draksådd 2013 och som fungerade väl. För Högälvens lås är avgiften om inget annat sägs 350:- alternativt 250:- eller 450:- för den som vill sponsra evenemanget.
 6. Observera att deltagaravgiften inbegriper mat. Pengarna sätts in på Thule-kampanjens bankkonto:
  • Bank: Swedbank
  • Clearingnummer: 8327-9
  • Kontonummer: 914 058 444-3
 7. Betalningen bekräftas också via e-post.
 8. Vi vill ha din anmälan senast söndag 8 mars. Skulle du behöva ett uppskov med detta, kontakta arrangör så försöker vi lösa det.
 9. Till anmälda deltagare kommer ett utskick att skickas via mail när det är klart.

Arkiv