Kungariket Sunnanslätt

Här är en summering av Sunnanslätt och dess utgångsläge inför händelserna på Högälvens lås. Om du vill läsa mer, se Sunnanslätt på kampanjens huvudsida.

Sunnanslättska fotsoldater och en riddare

Sunnanslätt är ett ganska ungt land som bröt sig loss ur det gamla Gedariket för drygt 100 år sedan. Geografiskt motsvaras det ungefär av Södermanland och Närke. Efter självständigheten valdes en kung från Almand nere på kontinenten, landet har sedan dess fått en del almandiskt inflytande och många därifrån har slagit sig ned i Sunnanslätt även om de inflyttade almandierna assimilerats gradvis.

Den senaste kungen av Sunnanslätt mördades år 1132 (för 20 år sedan), rykten om en förbannelse över landets krona har bidragit till att ingen ny kung utsetts, istället styrdes det av riksföreståndaren tills han stupade i kriget mot Fursten år 1148 och sedan dess har riksrådet styrt landet.

Sunnanslätt är litet men relativt rikt och är det av Alliansens länder som drabbats lindrigast av kriget mot Fursten, på så vis har det blivit en viktig ekonomisk faktor i kriget.

För två år sedan kontaktades Sunnanslätts riksråd av en avlägsen släkting till sina tidigare almandiska kungar, den almandiske greven och kondottiären Parzifal von Eltz, som visade ett tydligt intresse av att väljas till Sunnanslätts kung. Han erbjöd en allians och militärt stöd utan direkta motkrav, vilket var för bra att avstå även om hans intention att göra sig oumbärlig för landet var tydlig.

Landets adel och andra makthavare är något kluven till den almandiske tronpretendenten. En del välkomnar honom och menar att man inte har något att förlora på detta, medan andra ser personliga fördelar i ett förnyat almandiskt styre. Andra delar av adeln ser nämligen flera risker med detta, man menar att greven är ett oprövat kort och även om det oftast inte sägs rakt ut så finns det många som inte tror att hans intentioner är fullt så hjälpsamma som de verkar, medan åter andra menar att ett almandiskt styre inte är vad landet behöver utan hellre ser en inhemsk kung eller kanske en från något av grannländerna. Många står förstås någonstans mellan dessa positioner och majoriteten av adeln har ännu inte tydligt valt en ståndpunkt i frågan.

Greve Parzifal och hans trupper har deltagit i mindre krigsföretag, men belägringen av Strand är första gången han deltar i en större gemensam insats. Detta gör förstås att många, inte minst sunnanslättarna, ser detta som den första möjligheten att ordentligt granska vad denne går för, både vad gäller hans omtalade skicklighet som härförare och hur han kommer att agera på det politiska planet.

Sunnanslätt bidrar med en medelstor truppkontingent till belägringsstyrkorna. Särskilt fotfolket är jämförelsevis välutrustade, även om deras duglighet i strid inte testats lika väl som hos de andra länderna i Alliansen.

Arkiv