Inför Högälvens lås

Upptakt

Maj, Ljusets År 1152. Kriget mellan den mörke Fursten av Margholien och de allierade fria smårikena i Thule har pågått i över tretton år. Tre och ett halvt år har passerat sedan de allierades fälttåg för att befria det ockuperade Högmark ledde till förlust och tvingade dem på defensiven på närapå alla fronter. Sedan dess har Fursten utsatt alvriket Ilyrana i väster för hårda angrepp som närapå tvingat dem ur kriget, och härjat Drakfåglarna i det upproriska Ravnsmark med omfattande straffexpeditioner. Hans trupper har dock stångat sig blodiga mot alvernas befästningar, och Drakfåglarna håller trots stora förluster fortfarande det land de utropat som fritt från Furstens välde.

Under tiden har länderna i alliansen mot Fursten sakta återbyggt sina styrkor och förstärkts både av landsflyktiga Ahriksriddare och tronpretendenten till Sunnanslätt, den almandiske greven Parzifal von Eltz. De furstligas övertag efter det högmarkska fälttåget har nu gått till spillo efter de senaste årens kraftfulla men kostsamma offensiver.

Regenterna på den allierade sidan ser nu en möjlighet att återta initiativet genom att försöka inta den befästa staden Strand vid Margholiens södra gräns, nära alliansländerna Gedanien, Arosia och Högmark (se karta). Staden har ett stort militärt och ekonomiskt värde men också som en symbol för Strandsfördraget, Furstens diplomatiska dimridå som gav honom tid att stärka sin makt innan han invaderade sina grannländer.

Planen är att ett storskaligt uppror i det ockuperade Högmark, understött av resterande länder i alliansen, ska hålla de furstliga trupperna där upptagna medan De fria skepparna på Örike hjälper till med att förhindra förstärkningar över Innanhavet från det furstliga Talvala. På så vis räknar man med att staden ska kunna intas innan en stor furstlig styrka hinner anlända.

Vid månadsskiftet april/maj år 1152 tågar de allierades trupper mot sitt mål. I ett djärvt och oväntat anfall lyckas man ta en bro över Högälven intakt och kan med hjälp av denna och olika flytetyg transportera trupperna till den norra sidan. Än så länge verkar de furstliga avvakta och endast spejare siktas utanför stadens murar. Händelserna som utspelar sig på Högälvens lås tar vid när de allierade trupperna börjar komma på plats och krigsrådet bestående av de deltagande härförarna samlas för att diskutera hur belägringen ska genomföras.

 

Norregård

Norregård är en mindre gård nordväst om Strand, vid det härläger som den allierade belägringshären slagit upp och som nu fungerar som samlingsplats för krigsrådet. Flera av traktens invånare, som tills för någon dag sedan levt under Furstens ockupationsmakt i många år, har också tagits dit för att tjäna krigsrådet med mat och annat nödvändigt.

Arkiv