Sankt Ahriks riddare

Här är en summering av S:t Ahriks riddare och deras utgångsläge inför händelserna på Högälvens lås. Om du vill läsa mer, se S:t Ahriks riddare på kampanjens huvudsida.

En riddarsyster i klosterdräkt

S:t Ahriks orden (egentligt, men mer okänt, namn Consortis Militae Luci, ”Syskonen i Ljusets Armé”) är en kyrklig riddarorden med ursprung i Gedanien som bildades för över 300 år sedan för att beskydda ljustrogna i Talvala i öst, där de senare bildade en ordensstat i Keriland.

S:t Ahriks riddare har en gammal konflikt med Ordo Alemandi, en annan kyrklig orden. Ursprunget till detta kan förenklat sägas vara att de haft intressen i samma trakter och medan Ordo Alemandi är större och mäktigare så har S:t Ahriks riddare hållit hårdare fast vid sina ridderliga ideal. Sedan Ordo Alemandi valt att alliera sig med Fursten och anklaga S:t Ahriks riddare för kätteri har öppet krig rått mellan dessa, vilket ledde till att Ahriksriddarna år 1151 (förra året) tvingades evakuera sin sista befästning i österlandet och ta sin tillflykt till Thule. Deras gedanska kopplingar har kommit dem till god nytta i att de förlänats Månhella slott i Gedanien på fem års tid, som tillflyktsort och för att där kunna bygga upp sin styrka igen.

Ahriksriddarna är hängivet troende i Ljusets lära och pålitliga medlemmar av Alliansen mot Fursten, även om deras antal är litet. Den trupp de sänt för att bistå vid Strands belägring är likaledes en av de minsta, men ska dock inte underskattas. Ahriksriddarna är bland de bäst tränade, motiverade och disciplinerade krigarna i Alliansen mot Fursten, därtill kommer att de flesta av dem är välrustade och att deras krig mot Ordo Alemandi har gjort att många av dem har erfarenhet av belägringar. En allmän uppfattning är också att deras starka tro beskyddar dem mot furstlig svartkonst och andra mörka krafter.

Arkiv