Magikerroller

Magikerna på plats kan bistå belägringen på många olika sätt och är en värdefull resurs för allianssidan; på ett sätt är de, i detta sammanhang, belägringsvapen i sig själva. Deras förmågor kan både åstadkomma resultat som skulle vara omöjliga utan dem och, kanske lika viktigt, motverka magi från den furstliga sidan.

Allianssidans magiker kan komma från en uppsjö olika kulturer och bakgrunder och ha vitt skilda åsikter om både magi och världen i stort. Det är inte heller helt ovanligt att de har något udda personligheter vilket kan komplicera saker, men de kommer behöva diskutera inbördes om på vilka sätt de ska bidra och även förhandla med befälhavare för att få resurserna som krävs för att utföra sina ritualer.

Exempel:
– Nyckelväktare.
– Alviska och dvärgiska magiker.
– Andra magiker knutna till alliansen.

Förväntat spel:
– Inbördes diskussioner, möjligen akademiska och/eller hätska, om vilken sorts magi som är mest användbar, bättre och viktigare att lägga resurser på.
– Förhandlingar med befälhavare för att få mer resurser till magiska ändamål.
– Tydlig inverkan på belägringsspelet, men något friare spel än befälhavarroller.
– Möjlighet till personliga intriger.

Arkiv