Alvriket Ilyrana

Här är en summering av Ilyrana och dess utgångsläge inför händelserna på Högälvens lås. Om du vill läsa mer, se Ilyrana på kampanjens huvudsida.

En alvisk spejare

Ilyrana är inte så mycket ett centraliserat rike som en lös federation mellan ett antal alvbosättningar. Området motsvaras i vår värld ungefär av norra Värmland, nordvästra Dalarna och östra Hedmark i Norge och är mestadels täckt av tät skog.

Redan i forntiden när häxkungen Gholan den Ogudaktige härjade Thule så var hans fiendskap mot alverna välkänd. Eftersom det verkar som att den nye furst Gholan av Margholien är den gamle återfödd så har alverna i Ilyrana anslutit sig till Alliansen mot Fursten; även om ömsesidig misstro ibland har försvårat detta så har samarbetet varit till gagn för Alliansen.

Ilyrana har haft ett skyddat läge och därmed till en början inte drabbats särskilt hårt av kriget, men detta ändrades helt år 1148 (för 4 år sedan) då de furstliga ockuperade Högmark. Med de ockuperade områdena som bas kunde Fursten därefter rikta intensiva angrepp mot Ilyrana och trots desperata försvarsstrider drevs alverna tillbaka, endast med enorma kraftansträngningar kunde de furstliga till sist hejdas. De mänskliga länderna i Alliansen bidrog också i den mån de kunde, både med trupper till alvernas försvar och genom att störa de furstligas försörjningslinjer genom Högmark, åtminstone efter att alviska diplomater och sändebud gjort det tydligt för dem exakt hur allvarligt läget var.

Det senaste året har de furstliga attackerna mot alverna avtagit i intensitet, så att dessa ansett sig ha möjlighet att skicka en trupp för att bistå vid Strands belägring. Detta dels av diplomatiska anledningar, för att visa sitt stöd för Alliansens gemensamma krigsföretag, men också för att ett intagande av Strand skulle innebära att Fursten kan tvingas rikta sin uppmärksamhet bort från dem.

Truppen från Ilyrana är liten och generellt lätt utrustad, men innehåller många alver som vigt en ansenlig del av sina långa liv åt krigets konst. Även om de inte alltid är de mest lämpliga för formationsstrid så är deras individuella vapenskicklighet utan like i Thule.

Arkiv