Kungariket Högmark

Här är en summering av Högmark och dess utgångsläge inför händelserna på Högälvens lås. Om du vill läsa mer, se Högmark på kampanjens huvudsida.

Högmarkska landvärnssoldater i strid

Högmark är ett av Thules yngsta länder, som bröt sig loss från Arosia och valde en egen kung för drygt 70 år sedan. Geografiskt motsvaras det i vår värld av Dalarna och dess kultur är också mycket inspirerad av det medeltida Dalarna. Landet är mest känt för sin gruvdrift, vilken också varit en betydande inkomstkälla för landet, genom sin historia har landet ofta haft en god relation med sina grannar i dvärgkungariket Stenheim och många dvärgar har engagerat sig i den högmarkska gruvdriften.

Högmark är ett valkungadöme och styrs av drottning Astrid, känd som en skicklig krigare och strateg, som valdes år 1143 (Högälvens lås utspelar sig år 1152). År 1146 gifte hon sig med kung Angantyr av Arosia och de två länderna befinner sig nu i personalunion.

Landet klarade sig förhållandevis lindrigt genom de första åren av kriget mot Fursten, när grannländerna Gedanien och Arosia blev ockuperade i stor utsträckning. År 1148 blev dock landet invaderat och efter en hård kamp stod hela landet förutom områdena runt Järnforsa i sydväst under furstlig ockupation. Ett gemensamt försök från länderna i Alliansen att återta Högmark år 1149 misslyckades, Fursten håller nu stora truppstyrkor i landet och har använt det som en utgångspunkt för sina offensiver mot alvriket Ilyrana. Dock pågår ständig partisanaktivitet, understödd av både drottning Astrid från hennes exil och av de andra länderna i Alliansen, vilket gör att det kostat på för de furstliga att hålla landet och marschera sina trupper genom det.

Högmarks truppbidrag till belägringen av Strand är relativt litet och då landet har ont om borgar är de inte särskilt vana vid belägringskrigföring. Förutom det symboliska värdet i att bistå vid belägringen – även om man inte kan avvara mycket vill man göra vad man kan – finns det dock bland dessa en del kunskap i bergsbruk, något som kan komma väl till pass för att underminera stadens fortifikationer. Möjligheten att ta revanch på de furstliga för ockupationen av deras hemland är något som också hjälper till att motivera många av soldaterna i den högmarkska truppen.

Arkiv