Innehållsförteckning

portfarare_silhouett_utkast3_gra

Vad kan man vänta sig?

Lajvet är uppdelat i en prolog och tre huvudakter. Prologens innehåll är ännu öppet och kommer att definieras utifrån spelarnas intressen. Under huvudakterna kommer diskussioner, förhandlingar och en viss mån av intrigerande att ske, öppet och i det fördolda, medan en del roller har möjlighet att påverka händelseförloppet på andra sätt, bland annat genom metascener. Parallellt med detta utspelar sig personliga händelsetrådar som på vissa punkter kopplar till huvudskeendet. Ett på förhand skrivet system kommer att driva händelserna mellan akterna baserat på de beslut som spelarna tar. Spelarna kan förvänta sig:

  • Fokuserade och konkreta diskussioner och beslut som måste tas.
  • Ett upplägg med fokus på ”här och nu” som gör det lättare för nya roller och spelare att komma in i handlingen.
  • Olika sociala dynamiker på många håll och kanter.
  • Metascener som möjliggör ”äventyrande” i bordsrollspelsformat.
  • Möjligheter till umgängeslajvande men framför allt tydliga spelöppningar att involvera sig i.

Detta ingår inte i konceptet: 

  • Sovande i tält (övernattning sker off och inomhus).
  • Strapatslajvande.
  • Stridsmoment (förutom i metascener).
  • Rådslag av modell stormöte, där några roller talar sinsemellan och de flesta sitter och lyssnar på dem.

Arkiv