Andra roller

Denna kategori inbegriper alla roller på plats som inte passar in i en annan kategori och kan förstås vara ganska heterogen. Det kan vara allt från makthavare och politiska sändebud som driver en politisk agenda på plats utan att vara omedelbart inblandade i den militära aspekten av belägringen, till lokalinvånare, till musikanter eller någon annan typ av roll som antingen erbjuder tjänster av ett eller annat slag eller som har helt egna – kända eller okända – syften med sin närvaro. Möjliga spelöppningar för dessa roller liknar mycket de för kategorin Stödpersonal, med skillnaden att de inte är direkt knutna till en befälhavar- eller magikerroll.

Om du har en idé för en roll vars funktion på plats kan kopplas till belägringsspelet finns det möjlighet att diskutera med arrangör om att väva in detta i spelets resolutionsmekanismer.

Både lokalinvånare och ditresta roller kan tänkas vara behjälpliga som kökshandräckning under lajvet, dvs. att en del av lajvtiden knyts till sådana sysslor. Om du är intresserad av detta så blir arrangörerna glada eftersom du möjliggör för oss att genomföra lajvet, vi erbjuder då förstås nedsatt deltagaravgift.

Arkiv