Kungariket Arosia

Här är en summering av Arosia och dess utgångsläge inför händelserna på Högälvens lås. Om du vill läsa mer, se Arosia på kampanjens huvudsida.

Arosiska riddare och följeknektar, ledda av kung Angantyr (t.h.) och riksmarsk Vilhelm Svärd (t.v.)

Arosia är ett av Alliansens kärnländer, geografiskt motsvaras det ungefär av vår världs Västmanland och södra Värmland. Landet ingick för länge sedan i det gamla Gedariket men bröt sig loss för över tvåhundra år sedan. Arosia har härjats svårt i kriget och de norra delarna låg under furstlig ockupation i flera år, men dessa har nu återtagits.

Landet är ett valkungadöme och regeras sedan år 1142 (Högälvens lås utspelar sig år 1152) av kung Angantyr Egilsson Jäärnskiöld, känd som en djärv och skicklig strateg om än inte lika skicklig på det diplomatiska planet. År 1146 gifte han sig med drottning Astrid av Högmark och de två länderna befinner sig sedermera i personalunion. Efter att Högmark invaderats av de furstliga år 1148 har Arosia också varit en tillflyktsort och bas för stöd till motståndsfolk i det ockuperade Högmark.

Arosia bidrar med en stor och relativt välutrustad truppkontingent till den belägrande hären samt ett flertal härförare. För kung Angantyr är erövringen av staden ett viktigt led i att öppna upp för framtida angrepp mot Margholiens innanland, något som tidigare aldrig varit möjligt.

Arkiv