Regler

Lajvvett

De ”regler” som alltid är viktigast på ett lajv är de som handlar om hur man ska agera och förhålla sig till andra deltagare på lajvet.   Spela generöst En viktig del av gott lajvvett enligt vår mening är att man till viss del agerar för att ge en bra upplevelse åt andra. För att...

Read more ...

Strid och vapen

Högälvens lås handlar förvisso om en intensiv del av en stor väpnad konflikt, men det är inte ett lajv där väpnad konflikt mellan deltagarna kommer att förekomma. Därför kommer lajvet inte heller att ha några regler för detta, utöver då att det inte är tillåtet att använda vapen eller andra tillhyggen eller göra något annat...

Read more ...

Övriga spelregler

Magi Den magi som förekommer på Högälvens lås kommer mestadels att vara ritualmagi, vilket gör att det inte kommer att bli några problem med att veta vad som händer. Om du är målet för någon ritual kommer magikern att informera dig om vad som hänt och hur du skall rollspela det. Vissa varelser kan dock komma...

Read more ...

Sidor under denna kategori:

Arkiv