Spelbara grupperingar

Vi har valt att dela in rollerna i kategorier utifrån vilken funktion de kommer att ha på lajvet, men förstås är också rollens hemvist och kultur – i någon av de på lajvet spelbara länderna eller grupperingarna – något som är viktigt. Här hittar du korta beskrivningar av dessa grupperingar och deras utgångsläge inför Högälvens lås, mer djupgående bakgrundsinformation om dem kan hittas på kampanjens hemsida.

Kungariket Gedanien
Kungariket Arosia
Kungariket Högmark
Kungariket Sunnanslätt
Grevskapet Eltz
Alvriket Ilyrana
S:t Ahriks riddare
Exildvärgar från Steinheim
Nyckelns väktare

Har du funderingar om detta eller är osäker på vad som kan passa för den roll du tänkt dig är du förstås välkommen att höra av dig till arrangörerna.

Arkiv