Stödpersonal

Detta är en väldigt blandad grupp där det enda rollerna egentligen har gemensamt är att de på ett eller annat sätt är knutna till någon av befälhavarna eller magikerna på plats. Inlajv är deras funktion att bistå dessa på ett eller annat sätt, men det är inga problem för dem att driva egna agendor och de kommer också självständigt kunna påverka utfallet av spelet. Exempel på saker dessa roller kan göra för att påverka, beroende på vad som passar för rollen, är att förhandla med befälhavare, avlyssna och övervaka andra, samt att delta i bordsrollspelsliknande metascener där olika uppdrag kommer att utföras. Beroende på mängden och typerna av stödpersonal kan andra spelelement riktade till dem designas in, om spelare har egna idéer på vad för slags spel de vill ägna sig åt diskuterar vi det gärna med dem.

Exempel:
– Rådgivare (allt från militära sådana till präster eller andra lärda).
– Soldater.
– Tjänare.
– Spejare.
– Nyckelväktar-hangarounds.

Förväntat spel (alla dessa är valfria, beroende på hur rollen utformas):
– Deltagande i metascens-uppdrag som del av belägringen.
– Driva sin befälhavares och/eller en egen agenda i diskussionerna.
– Spionage och kontraspionage på den egna sidan.
– Personliga intriger.

En del roller i denna kategori kan tänkas vara behjälpliga som kökshandräckning under lajvet, dvs. att en del av lajvtiden knyts till sådana sysslor. Om du är intresserad av detta så blir arrangörerna glada eftersom du möjliggör för oss att genomföra lajvet, vi erbjuder då förstås nedsatt deltagaravgift.

Arkiv