Sånger, kväden och dikter


Här samlas både dikter och sånger från Thule och texter som inspirerats av de olika lajven. Den sista kategorin, Off-texter, finns strängt taget inte i Terra Cognita men kan vara roliga att kunna ändå.

För de flesta av sångerna finns det MIDI-filer med melodin (i flera stämmor, i förekommande fall) och i några fall också MP3:or med insjungningar. I några fall har vi också noter, och det kommer förhoppningsvis upp mer sådant längre fram.


Sånger och kväden skrivna för Thule

De här sångerna och dikterna är skrivna speciellt för Thule-kampanjen eller särskilda lajv i den. I flera fall är dock melodier lånade från äldre sånger.

Imrarskvädet

Imrarskvädet är Gedaniens nationalepos, som beskriver hur Imrar den Gode slutligen störtade den trollkunnige tyrannen Gholan den Ogudaktige och grundade sitt rike. Det finns bara bevarat i fragment; de följande texterna är några av dessa.

Väktarnattsvisor

De här visorna är kopplade till Väktarnatten, den stora vinterfesten i Thule.

Från Gedanien

Från Arosia

Från Högmark

Från Sunnanslätt

Från Furstendömet Margholien

Från Talvala - endast texter

Från Gotmar

Från Gautrike

Från Världens Ände

Off-texter