ackjor

Hammargården ligger nära en väg och det är inte otroligt att andra besökare än de redan uppräknade kan dyka upp med något ärende. Sådana här roller kan passa särskilt bra för den som av ett eller annat skäl bara kan delta under en del av lajvet.

För alla sådana här roller gäller att om de inte antingen är i tydligt officiellt ärende eller är välkända av någon sedan tidigare lär de betraktas med misstro och misstänkas för att vara spioner eller förbrytare. Om du inte vill ha spel på att bli misstrodd bör din roll alltså ha anknytning till och vara känd av t ex gårdsfolket, familjen Gadd eller någon av de gästande, eller färdas i sällskap med någon som är det och kan gå i god för hen.

 

Furstliga passerande

Nästan vilka Furstliga roller som helst (se avsnittet om Furstliga gäster) skulle kunna passera här men egentligen vara på väg någon annanstans. Det kan vara lämpligt om du bara kan delta en kortare tid t ex.

 

sven_kasparHandelsresande och hantverkare

Resande som gör någon sorts affärer, t ex gårdfarihandlare, handelsresande eller kringvandrande hantverkare, skulle kunna dyka upp. Ryktet om att en massa fint (och rikt) folk ska gästa Hammargården har spritt sig i trakten och kan ha lockat en eller annan hit i hopp om att göra goda affärer.

 

audvidrMusikanter och lekare

Musikanter och underhållare av andra slag kan också ha vägarna förbi och ha lockats hit av ryktet om en rik publik, om de inte mer direkt har hyrts in av familjen Gadd.

 

Legohjon

En annan tänkbar sorts besökare är legohjon, kringresande arbetare som söker ny tjänst. Legohjon som befinns betrodda skulle kunna hyras in för att t ex förstärka gårdsfolket.

Se Tvärgrupp: Tjänste- och arbetsfolk.