På begäran publicerar vi här en preliminär rollista över grupper, roller och deras spelare på lajvet. Listan är preliminär: någon kan tillkomma och några kommer med stor sannolikhet att falla bort.

Se också den närmare presentationen av de mest välkända personerna och grupperingarna i Utskick 2.

Fotoalbum över spelade roller!

(uppdaterat 2017-01-08)

 

Gårdsfolk och folk från trakten

 

 

Gårdsfolk på Hammargården

Jörgen Svartbryte, bryte på Hammargården Qla Zetterberg
Birger, Jörgens son Kroni Zetterberg
Tord Svartbryte, Jörgens bror Erik Strömberg
Mats Svartbryte, Jörgens bror Jocke Lavett
Risto, smed Martin Rydberg Hedén
”Spov”, son till smeden, 10 år Sven Hedén
”Råka”, son till smeden, 10 år Åke Hallor
”Missan”, spinnare/vävare Karin Oswald
Rikka, piga Karin Edman
Samuel Lång, dräng Mattias Tauson
Sverker Flinke, dräng Anders Jonsson
Klara, piga – uppdaterad! Viktoria Andersson  Martina Jansson
Lukas, jägare/dräng Kai Pätzold
Karl, dräng Viktor Stålhandske
 

Soldater inkvarterade på Hammargården

Korpral Ritva Korpvinge Emma Walett
Legionär Torun Grävare Sara Hårdén
Legionär Atle Anders Öhman
 

Övrigt folk från trakten

Gravbergs-Lukas, lokal prospektör Henrik Hoffström
Gregor, lokal prospektör Alvin Lilliestierna
(Dessa två gjorde de nya fynden i gruvan.)

 

Värdfolk: Huset Gadd
 

Familjen Gadd

Herr Magnus Stensson Gadd, släktöverhuvud Torbjörn Sjööar
Herr Nidmund Magnusson Gadd, Magnus’ son Johan Rende
Tingslagsdomare Blanka Sebastiansdotter Gadd, Magnus’ brorsdotter Mia Sand
Fru Estrid Stensdotter Gadd, Magnus’ syster Kristina Hedenberg
 

Familjens hird

Stenulf, gårdsknekt Roland Tjerneld
Björnhild, gårdsknekt Celina Hongslo
Ragnhild, gårdsknekt Åsa Magnusson
 

Familjens hushåll

Fru Marit Lilja, husfru och kökschef Anne Fridh
Agnes Ingasdotter, andra köksa Erica Hasslar
NN, huspiga Lotta Falge
NN, huskarl Daniel Staberg
Katja, huspiga Linn Winnerstam

 

Civila gäster: Huset Vråk

Gammal margholisk adelsfamilj, grannar och ofta rivaler med familjen Gadd

 

Familjen Vråk

Herr Ulfgeir Märetsson Vråk, släktöverhuvud Arnold Westberg
Riddar Gunnela Märetsdotter Vråk, Ulfgeirs syster Erika Westberg
Rangela Vråk, biträde till ståthållaren i Ettingssjö Emma Jansson Hjerdt
 

Gäster till familjen

Fader Albrecht, prästbroder från Ordo Alemandi Emelie Axelsson
Elin Hante, handelsresande Cajsa Lithell

 

Civila gäster: Familjen Hante

Rik handelsfamilj som är på väg uppåt och har gift in sig i en del adliga släkter.

Vidar Hante, handelsman Ralf Wallén
Fru Sigrid Eriksdotter Ulfsax, Vidars hustru Frida Löfström
Junker Björn Birksson Vråk, Sigrids son från tidigare gifte, 12 år Kasper Schmitt
Jungfru Signe Birksdotter Vråk, Sigrids dotter från tidigare gifte, 10 år Alva Schmitt
Alfhild Hante, äldre släkting till Vidar Pia Sällemark

 

Furstliga gäster: Forskningsexpeditionen
 

Kollegiet

Maga Gáddjá Elin Dalstål
Maga Solaris Jennie Gahnström
Kraka Ulfsdotter, livvakt Anette Åsblom
 

Rödkåpor

Prior Lidelle, Rödkåpa Maria Sillén
Syster Saranun, Salamander Maria Bernäng
Broder Keosh, Salamander Mattias Keller Bernäng
 

Övriga

Sekreterare Iasmina di Verenza, finansiär Susanne Staaf
Harjo Ormsson Kristoffer Forslund

 

Furstliga gäster: Krigsmakten
 

Officerare och stab

Generalmajor Severa, chef för Svartstenslegionen Martina Jansson
Överstelöjtnant Gerard de Foix, Svartstenslegionen
Ola Johnsson
Ryttmästare Jagan Subotai, ungolisk auxiliaofficer
Björn Almroth
Doktor Jedvard Igel, fältkrirurg
Theo Axner
 

Severas eskort: Svartstenslegionärer

Sergeant Stengrim Skarpe Robert Östberg
Korpral Hensel Voss Karl Victorin
Legionär Yrmgard Menke Anna Karlsson

 

Furstliga gäster: Ministeriets utsända
Landgreve Valdemar Gadd John Barkestedt
Alva Magnusdotter, landgrevens sekreterare Cia Jildenhed
Bergmästare Renata Ivarsdotter Vråk, Bergsämbetet Sara Östh
Arid Vidarsson Grane, skattmästare i Ettingssjö Olle Carnevale
Elsa Jorunnsdotter, juridisk rådgivare Sagalinn Tangen
 

Eskort: Transportbrigaden

Korpral Gyrid Skalte Ingeli Hedberg
Björn Astridsson Olov Augrell
Björnhild Astridsdotter Cornelia Karlslund

 

Andra besökare och resande
Audvidr, kringresande skald Elenaria Gydemo Östbom
Kol, smed, reser med Audvidr Emil Djupfeldt
Miriam Lekare, kringresande musikant Sara Lilja Visén
Hjort-Harald, kringsresande musikant Henrik Thurfjell
Spjäle Amundsson, åkare Fredrik Nilson

 

Okända och lösa element (spoiler!)

Den här gruppen eller grupperna kommer att vara i spel under lördagen. Vi räknar bara upp spelarna för den som vill ta kontakt eller hitta på någonting.

 

Camilla Mörn (gruppledare och huvudkontakt)
Jan-Erik Grenlund
Anna Rosengren
Sara Zeta
Pietro Guardascione
Ola Bengtsson
Torbjörn Walberg
Anneli Glimmerdahl
Johan Resare