Dessa är inlajvgrupperingar som främst är indelade efter rollernas ursprung, hur och varför de kommit till platsen och i vilken egenskap de är här. Se också tvärgrupper.

Huset Gadd

Gårdsfolk och lokala

Civila gäster

Furstliga gäster

Övriga besökare

Drakfåglar och allierade

Specialroller