Slutligen kommer det att finnas en del roller på lajvet som inte omedelbart låter sig räknas upp och beskrivas i en vanlig rollista.

Det kan t ex röra sig om övernaturliga väsen som bara kommer att spelas under delar av lajvet och i vissa fall kan kombineras med andra roller. Många av de här rollerna ställer rätt speciella krav på rekvisita och utrustning, och flera av dem kommer att ha en viktig funktion för lajvets ’specialeffekter’.

Om du är intresserad av att spela en specialroll eller något mer övernaturligt och effektbetonat, hör av dig till arrangörerna. Vi kommer att behöva några sådana.