legionarer_ds_1600

De Furstliga soldaterna på lajvet kan inlajv ingå i flera olika grupper men bildar också en ”tvärgrupp” då de har saker gemensamt och kommer att involveras i gemensamt spel.

 

De inlajvgrupperingar det kan gälla är åtminstone, men inte nödvändigtvis uteslutande:

 

Det kan också möjligen bli aktuellt med

  • Auxilia (reguljära Furstliga trupper som inte är legionärer) av ett eller annat slag, antingen knutet till någon av grupperingarna ovan eller med någon annan grupp.
  • Extraordinära trupper som Salamandrar etc, troligen med t ex forskningsexpeditionen.

Samordnare för soldatgrupperna på lajvet är Emma Walett och Robert Östberg.

Läs mer om Furstens krigsmakt på sidan om Furstendömet Margholien (under just rubriken Krigsmakt).

 

Att spela Furstlig soldat på Gravberget

Du och din enhet är en kugge i Furstens armé. Din enhet har en stark sammanhållning, ni måste kunna lita på varandra ute i fält. Medlemmarna i en enhet kan ha väldigt blandad bakgrund och varit med i enheten olika länge, allt från gröna rekryter som kommer direkt från grundträningen till ärrade veteraner som slagits tillsammans i flera fälttåg.

Furstens krigsmakt är väl underhållen, en legionär eller auxiliär tränar regelbundet med sina vapen och får regelbundet sin sold.

Frälsets hustrupper och andra ”privat” anställda vakter och krigare räknas inte i vanliga fall till Furstens reguljära krigsmakt men har nyligen varit mobiliserade mot Drakfåglarna sida vid sida med de reguljära. Även nu på lajvet kommer man att få gemensamma uppdrag och gemensamt soldatspel.

På Gravberget kan du som spelar soldat räkna med vapenexercis, patrulluppdrag och strider mot motståndskämpar. Du kommer också att få uppleva gemenskap med andra soldater, äta, dricka, spela kort och tärning ihop och ljuga ihop skrythistorier framför brasan.