Här samlar vi en del ny bakgrund som skrivits för Gravberget. Den kommer också att samlas i Utskick 2, men då det blivit lite försenat lägger vi upp de texter som är färdiga på hemsidan så länge.

 

Nya texter hittills:

 

Observera att de här texterna ersätter de gamla texterna i samma ämne på arkivsidan. De kommer att bytas ut så fort det hinns med.