Bland de gäster som familjen Gadd bjudit in finns ett par andra mer eller mindre betydande Furstetrogna familjer.  Här finns det rätt mycket utrymme att utforma roller och familjer själv om man vill. Det behöver heller inte vara fråga om stora grupper.

De som hörsammat inbjudan kan vara goda vänner till familjen Gadd, men de kan lika gärna vara rivaler som ser en chans att vinna fördelar på värdarnas bekostnad. Det är t ex troligt att någon äger angränsande mark och hoppas kunna resa anspråk på fyndigheterna.

Hellre än att i detalj beskriva olika rollförslag för vart och ett av följena har vi lagt upp en sida med Rollkoncept för civila margholier som gäller för alla civila följen. Se den för tips till nya roller!

vardfamiljen