tula_utanfor

Inslag som Gravberget är tänkt att erbjuda (listan kan och lär komma att utökas):

  • Intriger och  berättelser, stora och episka såväl som personliga, som skapas och utvecklas i samarbete med deltagarna och för handlingen framåt. Gamla intrigtrådar kommer att komma upp till ytan och föras vidare.
  • Konflikter och förvecklingar på många ledder mellan och inom grupperingar, från margholisk politik och maktspel till vardagskonflikter.
  • En del inslag av äventyr och action, både utforskning och strid.
  • Gruvskrock och magiska mysterier med en mörk sagokänsla, som kan komma att involvera vanligt folk lika väl som specialisterna.
  • God och riklig mat.
  • Ett visst bruk av metatekniker (till exempel s k blackbox-spel) för att gestalta sådant vi inte kan iscensätta fullt ut inlajv, som utforskning av gruvan.