ella_vy_lo_velandDet här är roller som redan sedan tidigare bodde och arbetade på Hammargården.

Hammargården är en av huset Gadds sätesgårdar – dvs gårdar de nyttjar direkt själva och som bemannas av deras anställda – men familjemedlemmar brukar sällan bo där utan i vanliga fall sköts gården av en liten arbetsstyrka. Gården ligger i närheten av byn Enänge.

Roller vi söker här är :

  • En bryte eller gårdsfogde.
  • En handfull hus/tjänstefolk som hör till gården.
  • Ett eller ett par hantverkare eller andra specialister.
  • Bofasta från Enänge eller grannbyar som kallats in för dagsverken.
  • En grupp Furstliga legionärer som är inkvarterade på gården.

 

Gårdsfolket och byborna

I vanliga fall sköts gården som sagt av en liten arbetsstyrka som också bor där. De kan vara fria, trälar eller en blandning.

Bönderna i Enänge är landbor (arrendatorer) under huset Gadd och många av dem har blivit livegna under Furstens välde. Det innebär att de bl a kan kommenderas till dagsverken och andra extrauppgifter. Till den här tillställningen är det mycket möjligt att man kallat in några bofasta som extra förstärkning till gårdsfolket.

De här rollerna har dels till uppgift att utföra supporttjänst inlajv – dels kök och uppvaktning, men också att hjälpa till med annat som kan komma upp – och dels att utgöra en spelmässig länk och kontaktyta för de besökare som inte tillhör finfolket. Det är fullt möjligt att t ex en eller annan av de lokala har sympatier, eller rentav kontakter, med motståndsrörelsen…

De roller som utför ett verkligt arbete på lajvet, fr a att hjälpa till med förberedning och servering av mat, kommer givetvis att delta till reducerad avgift.

Se vidare tvärgruppen Tjänste- och arbetsfolk.

 

Soldaterna

rodrigo_hernanSedan en tid har också en liten grupp Furstliga legionärer, avdelade från garnisonen i distriktet, varit posterade och inkvarterade på Hammargården. Det har varit en ganska händelselös postering för det mesta och de här soldaterna är mestadels antingen rätt gröna rekryter eller har legat i garnisonstjänst länge.

Se vidare tvärgruppen Soldater.