Brev

från kronprinsessa Adriana Imrarsdotter Falk, kung Imrar IX:s av Gedanien tronarvinge och förstadiplomat, ställt till den legendariska margholiska motståndsledaren Drakfågel. Detta brev medfördes in i Furstens domäner av gedanska spejare och kom, efter ett antal invecklade turer, de margholiska motståndskämparna till handa. Hur Drakfågel reagerat på brevet är inte känt ännu.


Till den som kallar sig Drakfågel,

Hövitsman för den margholiska Frikår som bekämpar Fursten inifrån djupet av hans eget rike.

 

Vi hälsar Eder i Ljusets namn och önskar Eder allt gott.

Även om avståndet mellan Margholiens bönder och deras jarlar sedan urminnes tid - Imrars ättlingar och Gedaniens konungar och drottningar - varit stort och kontakterna ringa har landets rättmätiga härskare aldrig upphört att betrakta även Margholiens inbyggare som sitt eget folk. Det gör oss ont – och skulle så göra även om inte den lede Furstens härskaror i detta nu förhärjade Gedanien och Sunnanslätt – att se detta vårt eget folk försmäkta under en främmande usurpators tyranni.

Er kamp är hård och svår och det är vår olycka att vi och våra allierade den dag som är kan göra så litet för att bistå den. Mycket av roten till det onda ligger måhända i de alltför svaga band som knutits mellan Er och resten av den Allians som upprättats mot Fursten. Er kamp är föga känd utanför Furstendömets gränser, och i sin lögnaktiga propaganda kan Furstens språkrör lätt utmåla Eder som simpla skogstjuvar och fredlösa.

Vi vill därför föreslå och uppmana Eder att ingå ett närmare och mer varaktigt samarbete med oss och med Alliansen. Vår önskan är att Ni tydligt och öppet erkänner och ansluter Er till Eder rättmätige konung, Imrar IX Imrarsson Falk, Imrar den Godes sanne arvtagare, och tar ställning för landets laglige herre mot den falske usurpatorn.

Mycket vore vunnet på detta. Er egen kamp skulle genast uppnå en starkare legitimitet som Fursten inte bara kunde vifta bort. I kraft av Er anslutning till Imrar och hans hus vore Ni därtill en fullvärdig medlem av Alliansen. Detta skulle göra det nödvändigt för alla Edra – och våra – allierade att ge er det stöd Ni behöver. Och detta är bara de rent politiska aspekterna av saken. Ett mer djupgående samarbete skulle göra det möjligt för oss att samordna vår kamp mot Furstens utsända, både på det egentliga Gedaniens mark och i Margholien. Alliansen har länge plågats av svårigheter att samordna sina insatser, och kanske är det just den här länken som är i störst behov av att stärkas.

Vi ber Eder att noga tänka över vårt förslag. Vare sig Ni är böjd att gå in på det eller ej ber vi Eder att skicka en betrodd Representant till det fria Gedanien för att föra Er talan inför oss och rådgöra om den fortsatta kampen mot Fursten.

 

Med önskan om Den Förstes välsignelse och Er fortsatta välgång

 

 

Adriana Imrarsdotter Falk

Kronprinsessa av Gedanien

Arvfurstinna av Margholien och Örike

 

För konung Imrar IX Imrarsson Falk av Gedanien

Jarl av Margholien och Örike

Imrar den Godes, Gholan den Ogudaktiges baneman, sanne arvtagare

Österlandets omvändare

S:t Ahriks Ordens beskyddare