Sökta och lediga roller

Här finns en översikt över vilka roller och grupper vi särskilt söker spelare till nu. Observera att underrubrikerna också är länkar till sidan för gruppen ifråga.
Senast uppdaterad:

 

Särskilt eftersökta roller

Övriga allierade: Parzifals utsända

Här skulle vi gärna vilja ha en eller ett par till roller tillsatta.

Parzifal von Eltz är en greve från norra Almand som är släkt med den gamla kungafamiljen i Sunnanslätt och aspirerar på dess, för närvarande vakanta, tron. För att förtjäna Sunnanslätts förtroende – landet är ett valrike och tronen ärvs alltså inte med automatik – har han erbjudit de allierade välkomna förstärkningar och bidragit med trupper och skepp.

På sistone verkar han ha blivit mer uppmärksam på det magiska krigets stora betydelse och har även lånat Nyckelns Väktare folk. Ett par betrodda anhängare till honom kommer därför att medverka.

Här kan det röra sig om ganska mycket samma sorts rollkoncept som under Allierade förstärkningar ovan. Det kan gärna ingå en magiker bland Parzifals utsända.

De här rollerna är almander ; stil på kläder och utrustning liknar europeiskt (fr a tyskt) 1400-tal med lite inslag av tidigt 1500-tal.

 

Tillgängliga roller

I övrigt finns det plats för någon eller några fler roller i alla grupper, även om det inte direkt är något som saknas.

Se Roller på Tröskeln.

 

Fullsatta grupper och roller

Inga grupper är direkt fullsatta.

Arkiv