Bok III, Kapitel II

Tuonelas port

juni 2009 - midsommar 1146


Vid midsommar 1146, fyra år efter Furstens nederlag vid Geda, tycktes kriget i Thule fortfarande låst i ett dödläge där ingen var stark nog att kunna vinna en avgörande seger. Men saker och ting var på väg att förändras, och inte minst i Österlandet hade läget snabbt börjat bli mindre stabilt. De två stora riddarordnarna med land i Österlandet - den mäktiga Ordo Alemandi, som stöddes av Fursten, och den mindre S:t Ahriks Orden som var nära knuten till Alliansen - hade råkat i öppen konflikt som nu var på väg att bryta ut i krig.

Naaribygden i östra utkanterna av det Furstliga Talvala, tidigare långt från händelsernas centrum men nu inte långt från den gräns som nu var på väg att bli en krigszon, besöktes under midsommardagarna av en manstark Furstlig expedition från Klippeport. De Furstliga kom inte bara för att inspektera gränsförsvaret utan också för att undersöka rapporter om döda som gick igen och annat märkligt - samt även att utforska de gamla gravkummel som fanns i trakten.

Tidpunkten kunde tyckas extra passande. Midsommar anses i Talvala som en förtrollad tid; gränsen mellan de levandes och de dödas länder är som svagast vid solstånden. Ett talviskt uttryck för sommarsolståndet, då solen vänder och ljus går mot mörker, är just "Tuonelas port", porten till de dödas land.

Det blev också några dramatiska och händelserika midsommardagar. Bygden hemsöktes av de vandrande döda - kalmo, som talvifolket kallade dem - och såväl den gamle vikingen Atle som satt i kumlet nära byn och hans ärkefiende häxmästaren Kouta lämnade sina viloplatser innan de till slut drevs bort med gemensamma ansträngningar av bygdens folk och de Furstliga. Efterforskningarna medförde också nya nekromantiska upptäckter som de Furstliga hoppades skulle komma till stor nytta i det kommande kriget och äntligen låta dem krossa sina fiender. Fienden, Alliansen mot Fursten, var dock inte heller overksam - en grupp upptäcktsresande från det fjärran Ormandia visade sig gömma flera av Nyckelns Väktare som i det fördolda lyckades utföra sina uppdrag. Bland annat upprättades på nytt kontakter med de sedan länge försvunna alver som levat i Österlandet.

Naaribygden hade befriats från sina hemsökelser, men nya och mörka krafter hade släppts lösa som i sinom tid skulle skaka Thule...

Arrangörer: Theo Axner, Henrik Hoffström och Frida Pihl.

Antal deltagare: 182, varav 82 kvinnor och 100 män, i åldrarna 2-59 år. Genomsnittsåldern låg på 28 år (medianålder 27, typålder 22).


Länkar till dokument med anknytning till Tuonelas port

Fotogalleri med drygt 200 bilder från Tuonelas port

Enskilda deltagares och gruppers upplevelser på lajvet

Vox populi - deltagarnas röster om lajvet

Utskick

Urkunder och inlajv-dokument

Artiklar och bakgrundstexter

Sånger och kväden

Berättelser