Kätterikken


Kätterikken, en talvisk shaman i Furstens tjänst, åtföljd av några talviska auxiliasoldater.

Teckning: Theo Axner, 2012