Bok II, Lustspel 6

Eld och svärd

oktober 2003 - juli 1142


Några veckor efter händelserna vid Världens Ände samlades de Furstliga befälhavarna till rådslag på en gård utanför det ständigt frusna Månhella och lade upp strategin för återstoden av sommarens kampanj, där Geda slutligen skulle betvingas. Nya planer smeds att med både krigiska och magiska medel bringa den gäckande staden på knä. Men även en del smått oroväckande underrättelser och förutsägelser började sippra in...

Arrangör: Martin Zetterman.

Antal deltagare: 13 deltagare, varav 3 kvinnor och 10 män, i åldrarna 18-30 år. Genomsnittsåldern låg på 24 år.


Länkar till dokument med anknytning till Källan vid Världens Ände

Fotogalleri med 4 bilder från Eld och svärd

Urkunder och inlajv-dokument

Artiklar och bakgrundstexter