Bok II, Lustspel 7

Maktens allianser

april 2005 - april 1143


Våren, Ljusets År 1143. I det oroliga och av inbördes fejder härjade kungariket Gotmar hölls vid Regnbågstiden ett härting: en regelbundet återkommande sammankomst där rikets stormän väljer jarl och beslutar om krigsföretag. Redan före härtinget stod det klart att Gotmars riksföreståndare Markulf Ragvaldsson och hans jarl Sigmund Stenbjörnsson, under vilkas synbarligen bräckliga allians riket för tillfället stod enat, trots Gotmars medverkan vid undsättningen av Geda velat backa från sitt engagemang för Alliansen. Men även andra stora frågor stod för dörren: inte minst den försvunna drottning Ulvhild Toralfsdotter. Skulle man förklara henne för död och välja ny kung? Och stod i så fall Markulf som enda kandidat, eller fanns möjligen ett val?

Härtinget blev rikt på tvära omkastningar. Stormännen beslöt snabbt att gå till nytt konungaval och jarlen valdes lika snabbt om till sitt ämbete. Erik av Tuvalla, en frilloson till gamle kung Toralf, blev erkänd via ett dittills hemlighållet testamente och upphöjdes till Drakeättens överhuvud för att kunna sättas upp som kungakrävare. Markulf och hans maka, drottning Yrja, slöt likaledes en allians med sina gamla fiender Drakarna. På mer personliga plan uppstod flera dramatiska gräl, varav ett ledde till ett envig med dödlig utgång.

Arrangörer: Frida Gamero, Linda Kjell och Jessica Ström.

Antal deltagare: 49, varav 28 kvinnor och 21 män, i åldrarna 14-57 år. Genomsnittsåldern låg på 30 år.


Länkar till dokument med anknytning till Maktens allianser

Fotogalleri med 37 bilder från Maktens allianser

Enskilda deltagares upplevelser på lajvet

Vox populi - deltagarnas röster om lajvet

Utskick

Urkunder och inlajv-dokument

Artiklar och bakgrundstexter

Berättelser