Utskriftsvänlig sida

Vem-är-vem: kungariket Gotmar

Nivå 1

Det här är en översikt över mer eller mindre kända roller från olika delar av kungariket Gedanien. I den mån de finns med på foton från tidigare lajv har vi länkat till dessa. En *-markering betyder att rollen inte har spelats eller för närvarande saknar spelare.

För att göra det här mer överskådligt har vi delat in artikeln i tre nivåer. Länkarna leder till en version av artikeln som omfattar karaktärer upp till och med den nivån. "Nivå 3"-versionen innefattar alltså nivå 1, 2 och 3 medan "Nivå 1" bara innefattar just nivå 1.

Nivå 1 omfattar de allra mest välkända gotmariterna. Alla i Gotmar och i princip alla i större delen av Thule känner till dem åtminstone till namnet.

Nivå 2 är välkända personer. Nästan alla i Gotmar känner till dem åtminstone till namnet, och många av de i grannländerna och övriga Thule som har kunskaper om omvärlden har hört talas om dem.

Nivå 3 är personer som är välkända, men bara i särskilda kretsar. De är oftast inte särskilt välkända utanför Gotmar. Det markeras vilka som har koll på dem.


Nivå 1: Kända av alla

De här personerna är kända åtminstone till namnet av alla i de Norra Kungarikena och många i övriga Thule och grannländerna.

 

Kungafamiljen: Lejonätten

Lejonätten är den ena av de två ätter som de senaste 150 åren stridit om Gotmars krona; den andra är Drakeätten, vars ställning varit ohotat stark fram tills för några år sedan.

 

Kung Markulf Ragvaldsson

Födelseort: Gotmar

Hemort: Rodga, Gotmar

Född: 1114

Religion: Ljusets lära

Spelare: Peter Ahlqvist

Släktvapen: På i silver och svart kluven sköld ett lejon i inverterade färger.

 

Släktband:

Son till †Ragvald Ragvaldsson

Gift med drottning Yrja Ellasdotter av Gautrike

Far till prins Ulf

Kusin till fru Iliana Grimvaldsdotter och riddarbroder Asgeir Ragnhildsson

Markulf Ragvaldsson är Lejonättens överhuvud och sedan 1144 kung i Gotmar, efter en meteorisk karriär som förvånat många. Bara tre år tidigare var han fördriven såväl ur ätten som ur landet.

Markulf är född i Gotmar men tillbringade uppväxten hos sin fosterfar i Eormenland. Under det stora upproret 1134-36 återvände han till Gotmar och försökte ta över ledarskapet för Lejonätten. Kuppen misslyckades och Markulf fördrevs ur ätten och gick i landsflykt på nytt. De inbördes stridigheterna bidrog också till att Lejonen led nederlag mot kung Toralf i inbördeskriget.

Ingen trodde att Markulf någonsin skulle låta höra av sig igen, men förra året ryktades det att han i hemlighet återvänt och rentav försonats med Ranulf Gamle, Lejonättens döende huvudman. Enligt samma rykten stod han nu i begrepp att samla stöd för att på nytt leda ett uppror mot drottningen. Somliga rykten hävdade att han sökt Furstens av Margholien hjälp för att störta drottningen, andra menade att de Furstliga tvärtom hellre höll drottning Ulvhild av Drakeätten om ryggen.

Alla rykten till trots blev överraskningen ändå stor då saker med förvirrande hastighet skedde under vintern 1142. Drottning Ulvhild försvann spårlöst under en jakttur – allt tydde på att hon blivit bortförd och mördad. Då spåren tycktes visa på Furstlig inblandning gjorde Lejonen och Drakarnas folk gemensam sak för att finna mördarna, och Markulf Ragvaldsson svor själv att hämnas drottningen. Så skedde också– han och hans folk fann och dräpte ett band Furstliga soldater som pekats ut som skyldiga, och vid templet i Tallvide samlade Lejonättlingen folket med ett flammande stridstal mot Fursten. Han hade nu gripit tyglarna i det herrelösa riket och med ätternas bifall lät han utse sig till riksföreståndare; troligen hade detta aldrig lyckats om han inte oväntat fått stöd av rikets jarl Sigmund Stenbjörnsson, som tjänat Drakeätten i många år.

Markulf, som nu för ögonblicket tycktes som Gotmars härskare, lät nu göra klart att han såg Furstens fiender som Gotmars vänner och under våren slöt Gotmar en överenskommelse med Alliansen mot Fursten. Framåt midsommar red en styrka om omkring fem hundra krigare, med jarl Sigmund i spetsen, norrut för att strida för det belägrade Geda.

Markulf är en taktiker, förhandlare och diplomat, van vid såväl handel som krig. Sedan Ranulf gamle avlidit under våren är han också huvudman för Lejonätten. Markulf gifte sig i juli 1142 med drottning Yrja av Gautrike, och knappt två år senare valdes han till kung i Gotmar.

Deltagit på:

 

Drottning Yrja Ellasdotter av Gautrike

Födelseort: Sköldingasal, Gautrike

Hemort: Sköldingasal, Gautrike

Född: 1117

Religion: Ljusets lära

Spelare: Catharina Tengblad

Vapen: På i guld och svart styckad sköld ett vildsvinshuvud i inverterade färger.

 

Släktband:

Dotter till moder Ella Valgerdsdotter och kung Grimer Yrjasson

Gift med kung Markulf Ragvaldsson av Gotmar

Mor till prins Ulf

Markulfs maka, Gautrikes nuvarande drottning, är dotter till Grimer Yrjasson, som grep tronen under namnet Grimer Prästhatare och försökte återföra riket till Ödestron, och Ella Valgerdsdotter av Gyltaätten. Fram till faderns död höll hon sig i bakgrunden, men det har i efterhand blivit känt att hon i hemlighet höll kontakt med hans fiender och förberedde sig för att gripa makten. Tillfället kom när Grimer förolyckades under sitt andra bröllopsgille på hösten 1141. Yrja lät genast samla till storting, kallade fram de hon hade stöd av – tydligen hade hon redan i tysthet arbetat på att bygga upp allianser - och blev hyllad som drottning mot löfte att styra med lag och rätt och att återupprätta kyrkan. Bland hennes första åtgärder var också att låta utse en ny matriark till det vakanta stiftet i Rimsgårda.

Den unga drottningen är förutom handlingskraft och förnuft känd för att vara en skicklig ryttare och begiven på jakt. I april 1143 nedkom hon lyckligt med en son, som fått namnet Ulf.

Deltagit på:

Figurerar i novellerna:

 

Kyrkan

 

Patriark Matteus Emundi av Tallvide (Mats Emundsson)

Födelseort: Vinga, Gotmar

Hemort: Tallvide, Gotmar

Född: 1093

Religion: Ljusets lära

Spelare: Leif Eurén

Släktvapen: På guld en röd drake.

Tallvide stifts vapen: På rött en silverne herdestav, balkvis ställd.

 

Släktband:

Son till herr †Emund Magnusson

Bror till herr Egil Emundsson

Halvbror till riddar Joar Emundsson

Brorson till kung †Holmger Magnusson och herr Eskil Magnusson

Kusin till kung †Toralf Eskilsson och riddar †Torbjörn Eskilsson

Farskusin till herr Erik av Tuvalla, drottning †Ulvhild Toralfsdotter, prinsessan †Elin Toralfsdotter, prinsessan Dagmar Toralfsdotter och prins Holmger Toralfsson

Gotmars kyrkliga överhuvud är också en av de rätt fåtaliga levande företrädarna för Drakeätten; han är kusin till den framlidne kung Toralf, drottning Ulvhilds far och företrädare. Matteus har en mild och lågmäld framtoning, men det är väl känt att drottningens försvinnande tagit hårt på honom och att han fortfarande är misstänksam mot Markulfs avsikter. Det råder dock inte någon öppen fiendskap mellan de båda och patriarken har avstått från att ställa till skandal genom att vägra riksföreståndaren kyrkans välsignelse och ceremoniel.

Deltagit på:

Figurerar i novellerna:

Bjärsjöätten

Bjärsjöätten är den största och mäktigaste av de icke-kungliga ätterna i Gotmar, och de senaste generationerna har rikets jarl nästan alltid tillhört ätten. De har ofta fungerat som en vågmästare mellan Drakarna och Lejonen. Under Drakeättens långa period av dominans de senaste trettio åren har ätten främst kommit att förknippas med dessa, men den har nu lämnat sitt stöd till Markulf.

 

Jarl Sigmund Stenbjörnsson

Födelseort: Bjärsjö, Gotmar

Hemort: Bjärsjö, Gotmar

Född: 1098

Religion: Ljusets lära

Spelare: Johan Käll

Vapen: Jarl Sigmunds personliga emblem är ett tjurhuvud. Han för det med olika färger i olika sammanhang, oftast i guld på rött eller rött på guld.

 

Släktband:

Son till jarl †Stenbjörn

Bror till fru Ragnfridis Stenbjörnsdotter och herr †Almgeir Stenbjörnsson

Morbror till junker Pål Ragnfridisson och junker Bjarne Ragnfridisson

Svåger till fru Imme Torulfsdotter

Kusin till fru Truda Sigvardsdotter

Farskusin till fru Sunniva Valdemarsdotter, Olaus Valdi, herr Ulf Valdemarsson och fru Moa Valdemarsdotter

Huvudmannen för Bjärsjöätten har tjänat både kung Toralf och drottning Ulvhild som jarl före Markulf. Hans val att lämna sitt stöd till Markulf överraskade flera men lättade desto fler, då det förebyggde ännu ett inbördeskrig. Jarlen är änkling sedan ett flertal år och saknar arvingar.

Jarl Sigmund ledde inledningsvis den gotmaritiska styrka som deltog i undsättningen av det belägrade Geda, men i slutet av sommaren lämnade han befälet över till riddar Lavhild av Röseätten.

Vid det stora härtinget 1143 stödde jarlen Markulf och gav Drakarna hårt mothugg. Det fick till följd att Torbjörn Eskilsson inledde en vendetta som var nära att störta landet i inbördeskrig, och jarlen själv sårades svårt i striderna (läs mer i Nyhetsbrev 12). Fejden är formellt över i och med Torbjörns död men det sägs att jarlen inte förlåter så lätt, och han har nu blivit Drakeättens fiende.

Deltagit på:

Figurerar i novellerna:

Drakeätten

Drakeätten är den andra av de två rivaliserande kungaätterna. Efter att Lejonens stora uppror mot kung Toralf lidit nederlag år 1136 tycktes Drakarnas maktställning säkrad för överskådlig framtid, men sedan dess har mycket hänt - drottning Ulvhild Toralfsdotter har försvunnit, troligen mördad, och ingen av de nu levande Drakarna tycks skickad att göra anspråk på kronan för egen räkning.

 

Herr Erik av Tuvalla

Födelseort: Tuvalla, Gotmar

Hemort: Vinga, Gotmar

Född: 1118

Religion: Ljusets lära

Spelare: Anders Wänn (spelades av en annan spelare på Stormfåglar)

Vapen: På guld en röd drake.

 

Släktband:

Son till kung †Toralf Eskilsson

Halvbror till drottning †Ulvhild Toralfsdotter, prinsessan †Elin Toralfsdotter, prinsessan Dagmar Toralfsdotter och prins Holmger Toralfsson

Brorson till riddar †Torbjörn Eskilsson

Kusinson till patriark Matteus Emundi och riddar Joar Emundsson

Erik av Tuvalla är Drakeättens överhuvud och var deras kandidat till kungavalet år 1144, som han dock förlorade till Markulf. Hans upphöjelse var dock av mycket färskt datum.

Erik är oäkta son till kung Toralf och halvbror till den försvunna, förmodat döda drottning Ulvhild. Han erkändes i faderns hemliga testamente som inte blev avslöjat förrän vid härtinget 1143. Innan dess var han drottning Ulvhilds hovbard och nära förtrogne tills hon försvann - han var f ö det enda överlevande vittnet till hennes bortförande. Efter Markulfs övertagande hade han hållit en låg profil och tillbringat mycket tid i sällskap med patriark Matteus, en god vän till båda sedan tidigare.

Deltagit på:

Änkedrottning Birgitta Folkesdotter

Födelseort: Vallersta, Gotmar

Hemort: Vinga, Gotmar

Född: 1097

Religion: Ljusets lära

Spelare: Camilla Mörn

Vapen: På rött ett silverne varghuvud.

 

Släktband:

Dotter till Folke

Änka efter kung †Toralf Eskilsson

Mor till drottning †Ulvhild Toralfsdotter, prinsessan †Elin Toralfsdotter, prinsessan Dagmar Toralfsdotter och prins Holmger Toralfsson

Syster till fru Ylva Folkesdotter och Sture Folkesson

Faster till riddar Torgils Sturesson

Moster till riddar Siri Ylvasdotter och fru Hilda Ylvasdotter

Svägerska till riddar †Torbjörn Eskilsson

Drottningens mor tillhör Ulvkäftsätten, en av de ätter som sedan gammalt är förbundna med Drakarna. Hon är bara 45 år men har i stort sett dragit sig tillbaka från världen – redan prinsessan Elins, Ulvhilds syster, död i en drunkningsolycka för några år sedan tog mycket hårt på henne och när nu Ulvhild också försvann verkar sorgen ha blivit för mycket för henne. Det ryktas till och med att hon förlorat förståndet.

Deltagit på:

Riddar Torbjörn Eskilsson

Födelseort: Vinga, Gotmar

Hemort: Vinga, Gotmar

Levnadsår: 1088-1143

Religion: Ljusets lära

Spelare: Lennart Hamnelid

Vapen: På guld en röd drake.

 

Släktband:

Son till Eskil Magnusson

Bror till kung †Toralf Eskilsson

Farbror till herr Erik av Tuvalla, drottning †Ulvhild Toralfsdotter, prinsessan †Elin Toralfsdotter, prinsessan Dagmar Toralfsdotter och prins Holmger Toralfsson

Brorson till kung †Holmger Magnusson och †Emund Magnusson

Kusin till patriark Matteus Emundi och riddar Joar Emundsson

Svåger till änkedrottning Birgitta

Drottning Ulvhilds farbror, gamle kung Toralfs bror, var den som hade hand om ättens gods fram till Eriks upphöjelse. Han var dock delvis invalidiserad efter skador från upprorskriget och har på senare år fått såpass förvärrade krämpor att han tidvis måste bäras på bår eller i bärstol. Han hade således en god ursäkt att försumma att närvara vid Markulfs bröllop sommaren 1142. Hans kroppsliga oförhet har också gjort att han inte har någon riktig möjlighet att göra sig gällande som en ledare i Gotmar och göra Markulf rangen stridig. Herr Torbjörn var ungkarl utan legitima arvingar (han hade dock ett par erkända bastarder, som tjänar i hans hird).

Torbjörn och hans söner stupade i det privatkrig han inledde mot jarl Sigmund våren 1143 (läs mer i Nyhetsbrev 12).

Deltagit på: