Gruppen som utgör den allierade expeditionen är allt annat än homogen. 

 Nyckelns väktare, deras alviska allierade och Solstammarnas shamaner ligger bakom planen för att befria Högälvens ande, men åtskilliga av de mäktiga inom Alliansen mot Fursten har varit angelägna att visa det sitt stöd. 

Magikunniga av alla de slag både från människor, alver och dvärgar har samlats.  Partisaner från det ockuperade Högmark har mött upp för att bidra med platskännedom och de inflytelserika inom alliansen har skickat sitt folk som understöd. 

Det är ett farligt uppdrag, men om planen lyckas kan det vara ett mycket hårt slag mot Fursten och många är de som efteråt vill kunna säga att de hade ett finger, eller kanske en hel hand med i spelet…

De olika undergrupperingarna beskrivs närmare här: