Anmälan till Vinterporten sker på följande sätt:

 1. Ta kontakt med arrangörerna (thule.minilajv2017 [at] gmail.com) och kom överens om vilken roll du ska spela. När vi kommit överens om vilken av huvudgrupperna du ska tillhöra kommer du vid behov att få ytterligare information för att skapa rollen. En intresseanmälan via mail bör innehålla: Ett kortfattat rollförslag; ev grupp; ev gruppledare; ditt eget namn.
 2. Om du använder Facebook, gå med i Thule-kampanjens facebookgrupp.
 3. Fyll i anmälningsformuläret (på länken eller inbäddat här nedan).
 4. När vi godkänt din anmälan får du en bekräftelse via e-post.
 5. När du fått din anmälan bekräftad betalar du in deltagaravgiften. Vi tillämpar en solidarisk betalningsmodell som innebär att man betalar efter vad man anser sig ha råd med, en modell vi använt sedan Draksådd 2013 och som fungerade väl. För Vinterporten är avgiften om inget annat sägs 300:- alternativt 250:- eller 350:- för den som vill sponsra evenemanget.
  Önskar du enbart delta på endera Prologen eller Äventyrsdelen betalar du halva avgiften.
 6. Observera att deltagaravgiften inbegriper mat. Pengarna sätts in på Thule-kampanjens bankkonto:
  • Bank: Swedbank
  • Clearingnummer: 8327-9
  • Kontonummer: 914 058 444-3
 7. Betalningen bekräftas också via e-post.
 8. Vi vill ha din anmälan senast fredag 12 januari. Då många har det ansträngt efter jul är det OK att betala deltagaravgiften senast 28 januari, men betala gärna så fort som möjligt!
 9. Det kommer också att komma upp ett formulär för mer detaljerad rollbeskrivning och spelönskemål. Till anmälda deltagare kommer ett utskick att skickas via mail när det är klart (se Information).

Loading…