Högmark har legat under ockupation av Fursten de senaste åren och utgör en plattform för hans angrepp mot alvriket Ilyrana. En kedja av befästa läger har upprättats längs Högälven och Furstliga trupper rör sig regelbundet över området. Den beryktade magikern Solaris har rest kring Högmark och Ravnsmark och planterat ut magiska fällor i gränstrakterna. En mindre grupp reser med henne på uppdraget och förstärks vid behov av lokalt förlagda garnisoner. 

Den här gruppen har karaktär av en B-styrka; den kommer att hålla till ute i skogen. Uppdraget kommer att innebära att störa de allierades ritual. Gruppen kommer också som helhet bara att vara i spel under Akt 2. Det innebär att om du vill delta på hela lajvet behöver du spela någon annan roll i Akt 1 och/eller 3.

Den speciella magi som finns bakom en öppnad port leder i somliga fall till att de som dött nära porten inte går vidare till dödsriket utan kommer tillbaka som levande döda. Detta innebär att karaktärer som fallit när ritualen påbörjats kan gå igen och fortsätta attackera expeditionen. 

Exakt hur den Furstliga avdelningen eller avdelningarna kommer att vara sammansatt är ganska flexibelt på deltagares önskemål. Den kommer definitivt att innehålla minst en magiker och en trupp soldater, men kan vara mer blandad också. Roller och grupperingar som kan förekomma:

 

Kollegiet

Maga Solaris och kanske någon eller några fler magiker eller lärjungar från Collegium Arcurum Principis kommer att ingå i truppen.

 

Furstliga soldater

En eller flera grupper Furstliga soldater kommer också att ingå, varav något eller flera av:

  • Legionärer: Furstens tungt beväpnade, väldrillade, svartklädda fotsoldater. Legionärerna är till stor del legosoldater från alla möjliga länder och bakgrunder. Ett par av legionärerna kan vara specialister, som artillerister och/eller spejare.
  • Auxilia: övriga Furstliga trupper, främst olika ”etniska” förband och vanligen lättare trupper. Det kan t ex röra sig om:

Läs mer: Furstens krigsmakt

Legionärer och auxiliaofficer

 

Övriga Furstliga

Andra Furstliga roller som skulle kunna ingå i truppen är t ex:

  • En eller flera shamaner från någon av de grupper som räknas upp under Auxilia ovan.
  • Rödkåpor och/eller Salamandrar, Furstens mest fruktade och hatade tjänare och utövare av blodsmagi.
  • Någon utsänd från Domedagsgardet, Furstens personliga livgarde. Domedagsgardisterna känns igen på sina tunga och skräckinjagande dekorerade rustningar och hjälmar.
  • Någon eller några dvärgar av Kalins folk och/eller av de få alver som gått över till Furstens sida.
  • Kanske något troll eller annat odjur.