Alverna i Thule lyckades fordom skapa ett nätverk av portar som enklast kan sägas skapa en fysisk väg mellan de Jordkraftkällor som finns spridda i Thule. Vägen mellan portarna går via något som bäst beskrivs som en bit av verkligheten som av de magiska energierna vänts in och ut och skurits av från den vanliga verkligheten. (Det går att se detta som en typ av sidodimension eller miniuniversum).  Det är här inne som Talvalas försvunna alver som väktarna träffade i Naari gömmer sig

Platsen som finns innanför portarna benämns ofta som ”Gråmark”.

Väktarna har bedrivit studier av portarna för att försöka lära sig mer om dem. Man skickade upp en expedition till det forna Alvriket Oriani men den gick i ett bakhåll vid högarna och man lyckades inte lära sig något av värde. 

Alverna gjorde ett visst genombrott i forskningen när de insåg att den sten alvmagikern Helcaril studerat visade likartade egenskaper med portarna. De har insett att de med hjälp av dem kan simulera en port. Detta har i viss mån lett till djupare förståelse för portarnas magi även om de ännu inte vet hur en port ska öppnas. 

Portarna verkar till viss del vara olika. Det har upptäckts att porten i Högmark som kallas  Vinterporten har dvärgrunor på sig. Kanske var dvärgarna involverade i att skapa en del av portarna? 

Nyckelns väktare fick vid ett tillfälle en magisk nyckel som sades kunna öppna de alviska portarna. Men det har i sista stund upptäckts att den inte verkar fungera på alla portar, bland annat Vinterporten.