Regler

Lajvvett

De ”regler” som alltid är viktigast på ett lajv är de som handlar om hur man ska agera och förhålla sig till andra deltagare på lajvet.   Spela generöst En viktig del av gott lajvvett enligt vår mening är att man till viss del agerar för att ge en bra upplevelse åt andra. För att...

Read more ...

Strid och vapen

Vinterporten kommer att använda sig av boffervapen, vilket också innebär att improviserade strider kan förekomma. Regler för detta kommer i Utskick 1. För tillfället kan sägas att strids- och skadesystemet huvudsakligen bygger på rollspelande och skador läks långsamt. Notera att speciella omständigheter kan förekomma i närheten av porten som göra de fiender som dött åter kommer...

Read more ...

Övriga spelregler

Magi Den magi som förekommer på Vinterporten kommer mestadels att vara ritualmagi, vilket gör att det inte kommer att bli några problem med att veta vad som händer. Om du är målet för någon ritual kommer magikern att informera dig om vad som hänt och hur du skall rollspela det. Vissa varelser kan dock komma att...

Read more ...

Sidor under denna kategori:

Arkiv