Vid sidan om de två huvudgrupperna finns det utrymme för en del andra roller.

 

Lokalt folk

Den allierade expeditionen har som sagt planerats och genomförts med hjälp av partisaner från Högmark, och flera lokala kontakter till dem kan dyka upp – liksom andra civila som har anledning att röra sig i området, eller folk som blivit hemlösa eller av andra skäl tvingats fly under ockupationen.

Det är dock inte självklart att lokala högmarkare automatiskt ställer sig på de allierades sida. Även om få är förtjusta över den Furstliga ockupationen är det inte alla som är villiga att riskera liv och egendom för de allierades skull.

De här rollerna kan bli aktuella både i akt 1 och 2.

Hör av dig om du är intresserad av att spela en ”civil” roll!

 

Specialare

Vattenrå

Det finnas visst utrymme för specialroller såsom oknytt eller andra udda element  på Vinterporten. Hör av dig till arrangörerna om du är intresserad av något sådant!