Som en komplettering till anmälningsformuläret, och som underlag för spelskapande i enlighet med idéerna vi presenterade i avsnittet om Interaktivitet och incitament, presenterar vi här ett spelformulär. Det är inte obligatoriskt att fylla i men det rekommenderas för att ge dig bättre spelunderlag inför lajvet.

OBS! Det är troligt att du i nuläget inte vet svaren på det som frågas efter; tanken är att det ska tas fram i samråd med oss arrangörer och/eller rollhjälpare. Formuläret är lika mycket till för din egen skull som spelare som för att hjälpa oss pussla ihop spelet.

Formuläret hittar du här: Spelformuläret,  eller inbäddat nedan.

 

Instruktioner för spelformuläret

Spelare, grupp, roll: Självförklarande. Om du spelar två roller på lajvet kan du fylla i ett formulär för varje roll.

 

Inlajvmål

Din rolls målsättningar och drivkrafter. Inte nödvändigtvis samma sak som vart du vill att storyn ska ta vägen (se nedan). Lidelser och drivkrafter: Vilka är de – känslomässiga, rationella och/eller ideologiska – passioner och motivationer som starkast driver din roll? Detta är mer övergripande än de mer konkreta mål som kan beskrivas nedan, utan sätter mer ”tonen” för din roll i allmänhet och kan ge en riktning om vilka ”slut” som kan bli särskilt intressanta.

Inlajvmål på kort sikt: Vad vill din roll (och/eller hens grupp) uppnå inom ramen för lajvet? Om du är osäker så stäm av med arrangörerna.

Inlajvmål på lång sikt: Vad är din rolls/grupps livsmål eller mål på sikt?

Fruktan och svagheter: Vad är rollen mest rädd för? Vad har hen för svaga punkter – personliga, politiska eller andra?

 

Utfall och offlajvmål

Detta är det viktigaste i formuläret. Här kan du skriva ned dina tankar om vart du vill att just din story ska ta vägen. Det fina i kråksången är att vi vill att du ska ha minst två möjliga utvägar (det kan förstås hända andra saker också) klara för dig och att det är lika legitimt att spela mot båda. Det är inte meningen att lajvet ska präglas av tävlingsspel även om rollerna i många fall är i konflikt, utan vi vill rigga det här för att skapa spännande och dramatiska berättelser.

Lyckliga slut: Vad vore ett bra ”lyckligt slut” för din roll? Alltså ett där hen når alla eller många av sina inlajvmål och som ger roligt och intressant spel vidare. Beskriv gärna minst ett och om du kommer på fler flera scenarion. Får du idéer om speciella scener du skulle vilja vara med om så beskriv gärna dem också.

Olyckliga slut: Omvänt – vad skulle bli ett intressant och roligt spelat utfall där det går dåligt för rollen? Även här går det bra att föreslå flera möjligheter. Se både dessa och de ”lyckliga sluten” som tänkbara mål att spela fram mot.

Andra alternativ och förslag: Har du förslag eller idéer som inte passar in på något ovanstående, eller kanske ett ”neutralt” slut? Här kan du fylla i det.

 

Spelformuläret