På de här sidorna samlar vi information om det du behöver veta för att spela på Vinterporten.

 

Läsanvisning och studieplan för nya Thule-lajvare

På länken ovan finns en snabbguide till hur du hittar det viktigaste och inte drunknar i 20 års ackumulerad information. :)

 

Om lajvet
På lajvhemsidan Fördjupning: Thule-arkivet
Inför Vinterporten

Kort bakgrund inför lajvet.

 
Berättelsen hitintills

Den tidigare bakgrunden i stora drag.

Roller på Vinterporten  
Dräkt och utrustning

Översiktligt om vad som gäller, med länkar till vidare fördjupning.

Se länkar på översiktsidan

u

 

Relevant bakgrund i övrigt
Översiktligt: Thule-frontsidan Fördjupning: Thule-arkivet
Om Thule-kampanjen i stort

 
   
Om Nyckelns väktare och det magiska kriget

 

Länder, riken och folk

 
Religion

 

 

Kartor