Utskriftsvänlig sida

Vem är vem i Högmark

Nivå 1

Det här är en översikt över mer eller mindre kända roller från olika delar av kungariket Högmark. I den mån de finns med på foton från tidigare lajv har vi länkat till dessa. En *-markering betyder att rollen inte har spelats eller för närvarande saknar spelare.

För att göra det här mer överskådligt har vi delat in artikeln i tre nivåer. Länkarna leder till en version av artikeln som omfattar karaktärer upp till och med den nivån. "Nivå 3"-versionen innefattar alltså nivå 1, 2 och 3 medan "Nivå 1" bara innefattar just nivå 1.

Nivå 1 omfattar de allra mest välkända högmarkarna. Alla i Högmark och i princip alla i de Norra Kungarikena och större delen av Thule känner till dem åtminstone till namnet.

Nivå 2 är välkända personer. Nästan alla i Högmark känner till dem åtminstone till namnet, och många av de i grannländerna och övriga Thule som har kunskaper om omvärlden har hört talas om dem.

Nivå 3 är personer som är välkända, men bara i särskilda kretsar. De är oftast inte särskilt välkända utanför Högmark. Det markeras vilka som har koll på dem.


Nivå 1: Kända av alla

De här personerna är kända åtminstone till namnet av alla i de Norra Kungarikena och många i övriga Thule och grannländerna.

 

Kungligheter

 

Drottning Astrid Kettilsdotter Järnek

Födelseort: Ekeholm, Högmark

Hemort: Skiöldenäs slott, Arosia

Född: 1115

Religion: Ljusets lära

Spelare: Sara Zackrisson Andersson

Vapen: På silver en grön järnek.

Högmarks riksvapen: På i grönt och svart fyrstyckad sköld en silverne blomma.

 

Släktband:

 

Astrid Kettilsdotter, en av Högmarks ganska få riddare, valdes till ny drottning i mars 1143 efter att kung Sigtrygg stupat; hon var den efterträdare den barnlöse Sigtrygg själv föreslagit i sitt testamente.

Tidigare var fru Astrid känd dels som en välbärgad storkvinna, dels som en framstående krigare och begåvad strateg. Hon slöt upp vid kung Sigtryggs sida i befrielsekriget mot usurpatorn Hammar 1139-40. Några år senare - våren 1146 - gifte hon sig med kung Angantyr av Arosia, som var änkling sedan några år, efter en tids segslitna förhandlingar. De två grannrikena befinner sig alltså nu i personalunion.

Deltagit på:

Kung Sigtrygg Olafsson Svartpil

Födelseort: Högmark

Hemort: Tvenne Blad, Högmark

Levnadsår: 1105-1143

Religion: Ljusets lära

Spelare: Ernst-Filiph Knutson

Vapen: På silver en grön ginpost. I det övre (gröna) fältet en gyllene krona, i det nedre (silver) tre svarta armborstpilar.

 

Släktband:

Kusin till riddar Erik Anghemsson Brante och Hammar Bryngilsson Svartpil

 

Sigtrygg, ursprungligen en riddare, valdes till kung efter att ha hämnats sin företrädare Anund II:s död. Han var en framstående kämpe och jägare, men saknade under början av sin regering intresse för politiken. Under lång tid dominerades riket helt av riksdrots Sineus Stålblick.

Händelserna vid krigsrådet i Vitehög 1139 väckte nytt liv i kungen, som därpå begav sig hem för att samla sitt folk mot Fursten. Efter segern över usurpatorn Hammar och rikstinget 1140, då han formellt försonades med bönderna och bergsmännen, grep han tyglarna i riket med kraftigt förnyad energi.

Sigtrygg deltog i undsättningen av Geda 1142 och ledde påföljande vinter en frivillig styrka för att undsätta sin allierade, dvärgkungen Grunnir av Steinheim, mot bergstrollen från Nordanlanden. Under detta fälttåg stupade han oväntat.

Deltagit på:

 

Kyrkan

 

 

Kanutus Ordinaris

Födelseort: Högmark

Hemort: Röda dalen, Högmark

Född: 1087

Religion: Ljusets lära

Spelare: Inte spelad

Kanutus, eller "mäster Knut", är abbot för klostret i Röda Dalen och därtill Högmarks överkanik, dvs landets ledande präst. Riket lyder dock kyrkligt under Arosia. Mäster Knut residerade normalt i sitt kloster i Röda Dalen och lämnar det till synes sällan. Han spelade dock en viktig roll i kung Sigtryggs befrielsekrig genom att ge kungen och hans folk skydd.

När de Furstliga intog Högmark hösten 1148 plundrades klostret och såväl Knut som många av munkarna och nunnorna tvingades fly. De flesta av dessa har samlats vid den kvarvarande enklaven i Järnforsa eller flytt till Arosia.