Dvärgkonungariket Steinheim

Större delen av västra Thule upptas av en enorm bergskedja: Nifelbergen. De skyhöga fjällen sägs ännu bebos av troll och jättar, ättlingar till Nordens forntida tyranner.

I bergen finns också Thules enda kända dvärgkungarike, Steinheim. Dvärgarnas städer ligger under jord, eller ovan jord i otillgängliga dalar, och ingen vet hur djupt de går. Dvärgarna anses allmänt som trollkunniga, men frågan är hur mycket av detta som egentligen handlar om överlägsen teknologi. Det är i alla händelser inte lätt att veta vilket. Dvärgarna sägs i alla fall kunna skapa de mest vidunderliga maskiner och föremål med hjälp av förtrollade runor. Deras runsmeder, de äldsta och mäktigaste bland hantverkarna, lämnar dock nästan aldrig Steinheim.

Klicka för större karta!

 


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Nivå 3

Karta över Steinheim och norra Thule    

Historia 1999, 2007, 2013-05-26 - uppdaterat!

 

 
Samhälle 1999, 2007-12-10    

Språk och namnskick, nivå 1 1999, 2007-12-10

Språk och namnskick, nivå 2 2005-08-27

 

Dräktskick 2001, 2005-01-26

 

 
Dvärgar: fysik och utseende 2005-08-27

Dvärgar: kynne och ideal 2005-08-27

Dvärgar: familjer, könsroller och barn 2005-08-27

Dvärgar: mat och dryck 2005-08-27

Dvärgar: hantverk, konst och musik 2005-08-27

 

 

Religion och livsåskådning 2005-08-27

 

  Runor och magi 2005-08-27  
  Krigföring 2005-08-27