Inför I Öppen Dager

Upptakt

April, Ljusets År 1152. Kriget mellan den mörke Fursten av Margholien och de allierade fria smårikena i Thule har pågått i över tretton år och lyckan har växlat fram och tillbaka. Det senaste året har varit ett av de lugnare för gemene man, men desto mer hektiskt bland de som deltar i de magiska stridigheterna.

Man har mer och mer fokuserat på de mystiska Portarna. Tvenne gånger nu har medlemmar av Nyckelns Väktare – och andra – rest genom dem, men ännu är det mycket man inte vet eller förstår om hur de fungerar och vad det är för märkligt land på andra sidan. Kan Portarna vara till hjälp i det fortsatta kriget, eller är de ett hot? Går det att styra över hur tiden passerar, istället för de oberäkneliga tidshopp som hittills skett? Frågorna är många och behöver benas ut.

Andra saker behöver också komma till väktarnas kännedom. Gamla dokument och teorier kan behöva vädras en gång till i ljuset av nya rön. Folk har tagit sig ända in i djupet av Furstens torn, och vad de fann bör definitivt vara av intresse.

Budet har gått till alla de spridda hörn nyckelväktarna funnit sig i. Nyckelns Väktare kallar till råd på Gröntuna i Sunnanslätt. Innan sommaren kommer med nya stridigheter är det dags att samla sig och lägga fram en plan.

 

Gröntuna

Gröntuna är en gård i västra Sunnanslätt som ägs av Örnevalls kloster. Det är nästan exakt tio år sedan Nyckelns Väktare senast kallade till möte på Gröntuna, sommaren 1142. Då hade man precis lyckats rena Nyckeln från den onda alven Ranas inflytande, och smed planer för hur man skulle befria det belägrade Gedanien från Fursten.

Tidigare lajv: Dagbräckning

Arkiv