Roller

Med din första anmälan ska du ange ett rollförslag. Detta behöver inte vara alltför detaljerat; när du fått det grundläggande förslaget godkänt är det dags att skapa rollen i större detalj. Se vidare under anmälan.

I öppen dager handlar om hur väktarna återsamlas efter den vinterns händelser. Expeditionen som sändes till Vinterporten har återkommit efter att ha spridits ut över mellersta Thule i samband med att den lämnade världen bakom porten. Till mötet anländer också en grupp drakfåglar med nyheter om hur det gått med försöket att infiltrera Furstens personliga boning i Svartstenstornet. Representanter för regentrådet kan också tänkas närvara för att få en första preliminär rapport om expeditionens utfall.

Rollerna på lajvet kan sägas ingå i någon – eller ibland flera – av följande huvudgrupperingar:

 • Nyckelns Väktare
  • Lärda
  • Äventyrare
  • Magiker
  • Allierade
 • Gårdsfolk och lokala
  • Gårdsfolk
  • Leksyskon från Örnevall
  • Dagsverkare
 • Regentrådet
  • Representanter för regenterna
  • Vakter och soldater
  • Administrativa roller
 • Resande
 • Drakfåglar
 • Specialare (Som sagt, oväntade gäster)

För den som behöver en recap av expeditionen till Vinterporten är här en länk till beskrivning som skrevs till det lajvet. (OBS länk till hemsida för annat lajv!)

Kort beskrivning av regentrådet finns i nyhetsbrev 21

Om du ändå är osäker på vilken roll som passar dig bäst, så hör av dig till oss så kommer vi överens om något. Det finns i flera fall möjlighet att återupprepa någon roll man tidigare spelat i kampanjen, så länge rollen rimligtvis kan tänkas dyka upp här och det passar in – hör av dig om du är intresserad av det.

För den som inte är så väl insatt i Thule-kampanjen och dess historia kan det förstås vara svårt att hitta något lämpligt. I så fall hjälper vi naturligtvis gärna till med förslag – hör av dig i så fall.

Sidor under denna kategori:

Arkiv