Tillgänglighet

Barn på lajvet

I Öppen Dager vänder sig inte särskilt till barn, det kommer inte finnas någon dedikerad barnplott eller riktade aktiviteter. Vi ser ingen anledning till att man inte skulle kunna ha med sig ett spädbarn eller ett äldre barn, men inriktningen på lajvet är mer sociala relationer, planläggande och samtal, och mindre äventyr i skog och mark. 

 

Internationella deltagare

I Öppen Dager kommer att utspelas på svenska och även utskick och hemsida kommer att vara på svenska. Internationella deltagare är fortfarande välkomna, men det ligger på eget ansvar att man kan ta till sig information inför och under arrangemanget.

 

Allergier

Den gemensamma maten kommer vid behov att anpassas efter deltagares allergier och behov av specialkost. Detta förutsätter förstås att vi har överblick på dessa. Allergier, specialkost eller andra särskilda behov ska anges i anmälningsformuläret. Arrangörerna ansvarar sedan för att informationen kommer ut till berörda deltagare. En sammanställning av aktuella bestämmelser utifrån allergier och specialbehov som alla behöver veta kommer vid senare tillfälle.

Några punkter som vi redan nu vet gäller:

  • Rökning sker utomhus, och inte i anslutning till husens ingångar.
  • Undvik parfymer och starka dofter.

 

Funktionshinder

Lajvet kommer äga rum på Lugnet i Stockholm. Stugorna vi spelar i och omkring ligger ett litet stycke grusväg in i skogen från bilvägen och båda har förstutrappor som man behöver kunna forcera för att ta sig in. Mindre delar av lajvet kan också komma att utspelas i skogen där stigarna är små och ojämna. Det huvudsakliga spelet kommer dock att ske i och omkring stugorna.

Toaletten är ett utedass som ligger en liten bit bort från den stuga vi främst använder. Det är en liten backe ned till utedasset och ett trappsteg för att ta sig in.

Om du har ett funktionshinder som gör något av ovanstående problematiskt, kontakta oss så ser vi om vi kan hitta en lösning. Vi kan tyvärr inte garantera att vi kan lösa allt men det skadar aldrig att fråga.

 

Information

Vi kommer förmedla informationen inför I Öppen Dager i textform.

Vi skulle vilja ha inlästa versioner av alla viktiga texter, men har tyvärr inga möjligheter att ordna det själva i nuläget – tiden finns helt enkelt inte. Om du skulle vara intresserad av att hjälpa oss med inläsning av någon eller flera texter så hör av dig!

Arkiv