Strid och vapen

I Öppen Dager kommer att använda sig av boffervapen, vilket också innebär att improviserade strider kan förekomma. Karaktärerna kommer dock befinna sig bland allierade på fredlig mark.

För tillfället kan sägas att strids- och skadesystemet huvudsakligen bygger på rollspelande och skador läks långsamt. Att ge sig in i strid lättsinnigt är inte att rekommendera.

Arkiv