Visioner

Vad kan man vänta sig?

  • Återseende, personer som deltagit i ett farligt uppdrag tillsammans för att sedan skingras återsamlas nu för första gången.
  • Berättelsen fortsätter. Fynden från tidigare utfärder läggs samma och har en chans att få mening.
  • Intriger och berättelser som skapas och utvecklas i samarbete med deltagarna och för handlingen framåt. Många gamla trådar kommer att komma upp och föras vidare på lajvet. Vi kommer att göra allt för att nya deltagare ska bli involverade och delaktiga i både gamla och nya speltrådar.
  • En upptakt till episka äventyr och händelsekedjor med utrymme för att forma dem. De planer som smids kommer att påverka utformningen av kommande lajv.
  • Gåtor och mysterier att lösa .

Detta ingår inte i konceptet:

  • Strid. Det kan tänkas uppstå enstaka våldsamma situationer men det är inte ett tema för lajvet, som fokuserar mer på stämning än action.
  • Fysiska strapatser och umbäranden. Eventuell övernattning sker off och inomhus.
  • Politik och förhandlingar.

Arkiv