Från efterenkäterna


Efter Stormfåglar delade vi ut en enkät att fylla i efter Livet, där deltagarna fick betygsätta olika element och lämna kommentarer. Här redovisar vi resultaten av enkäterna.

 

Betyg

Olika element av arrangemanget betygsattes på en fyrgradig skala (Dålig, OK, Bra eller Toppen). Här har vi räknat om betygen till siffror (1=Dålig, 4=Toppen) och räknat ut ett genomsnitt för hur deltagarna betygsatte de olika kategorierna.

Kategori Medelbetyg
Bakgrund och värld 3,8
Handling 2,3
Stämning 3,2
Arrangörsbemötande 3,5
Området 2,3
Bekvämligheter 3,1
Prisvärdhet 2,8
Totalt betyg 3,1

 

Vad var bra med arrangemanget?

Det här är en sammanställning av vad som togs upp under den frågan på enkäten - de översta styckena är de saker som kom upp oftast. Kursiverade stycken inom citationstecken är direkta citat från enkäter. Står det en siffra inom parentes betyder det att saken tagits upp på så många enkäter - ingen siffra betyder att bara en enkätskrivare kommenterat saken.

· Bakgrunden och världen (4) - "mycket fylligt och bra, vilket ger en utmärkt övergripande känsla mellan lajven. Det får en att ständigt vilja ha mer... och mer... och mer"; "en känsla för kontinuitet"
· Arrangörskontakten (3) - "Alltid lika bra på att svara på mail och vara åtkomliga som arr"
· Stämningen (3) - "en stämning av engagemang"
· Rollfördelningen och upplägget (2)
· Det praktiska i allmänhet (2)
· Maten och köket (2)
· Upplägget att spela roller från "båda sidor"
· Alla deltagare fick möjligheter att komma fram och känna sig delaktiga
· Bryta invanda rollmönster (inklusive könsroller)

 

Vad var mindre bra?

Kanske inte lika kul för oss att läsa som om vad vi lyckades med, men definitivt nyttigt.

· Tempot under första hälften av Livet (2)
· Placeringen av en arrangör i rollen som mötesordförande (2)
· Arrangemanget med att sova in-Live
· Uppläggningen av rådsmötet - "Själva arrangemanget av förhandlingarna kunde ha gjorts mer á la "den Westfaliska freden" (i verkligheten alltså) där man hade olika bord för diskussion av olika saker och ett huvudbord dit man gick för konfirmering av besluten"
· För många Sunnanslättsroller och för lite påtvingad intrigdiskussion, ledde till att vissa fick "statistroller"
· En del intriger/konfrontationer försvann för att rollerna inte fick tillfälle att träffas
· För få roller/grupper utanför det centrala mötet
· För lite upplägg för konfliktsituationer
· Etiketten in-Live hade kunnat betonas starkare
· Inredningen