Deltagare vid rådsmötet på Hällbro kungsgård

In Anno Lucis MCXL

 

Sunnanslätts riksråd:

Riddar Theoderik Skiöld, riksföreståndare

Riddar Helwig Berndtsdotter Wige, riksmarsk

Greve Birger Johannesson Sol och Måne

Grevinna Anna Sverkersdotter Silwerkrantz

Friherrinna Lucia Simonsdotter Sparre

Friherrinna Vipa Vildtörne

Moder Elarka Arnvidsdotter, abedissa av Örnevall (ställföreträdare för patriark Henricus Ioanni)

 

Riddarvakten och annat hovfolk:

Riddar Nikolaus Tre Fiskar

Riddar Efraim Gyllensvärd

Riddar Sebastian Gyllenlöw

Riddar Björn Knutsson

Junker Bianca Gripensköld

Fru Irmelin Elisdotter skrivare

Knut Buresson härold

Herr Ubertus Jakobsson Silvertuna, Gedaniens sändebud

 

Andra från Sunnanslätt:

Fru Lydia Pedersdotter Sparre

Fru Amelia Ambjörnsdotter Ulvklo

Gertrud Krone, borgmästare i Spegelhamn

Mäster Elin Johansdotter, rådkvinna i Oxehus

 

Kung Imrar IX:s av Gedanien delegation (anlände försenade):

Kronprinsessa Adriana Imrarsdotter Falk

Friherre Peder Jakobsson Silvertuna, riksmarsk

Riddar Brigitta Persdotter Korp

Junker Alrik Ulriksson Natteld

Jungfru Miranda Akvinsdotter Örnkloo

Mojna skeppare

 

Drottning Katarinas av Arosia delegation:

Riddar Dag Aronsson Röde, hövitsman för Skeppsfänikan

Riddar Albin Sparre

Adrianus djäkne

 

Kung Grunni Stenfasts av Steinheim delegation:

Randgrid Åldriga

 

Alvfolkets delegation:

Isil

Quinge

 

Björnstammens delegation (anlände sent och oväntade):

Stjärnsång

Varg

 

Sändebud från drottning Ulfhild Toralfsdotter av Gotmar:

Fader Olaus Valdi

Junker Erik av Tuvalla

 

Sändebud från handelsförbundet Nordenbund:

Roland Unterbaum av Halbeck

 

Sändebud från Slagbjörnsorden:

Riddarsyster Vendela von Siemens