Vildfolket: Skymningsstammen

Utskriftsvänlig sida
     

Det primitiva, nomadiska margholiska vildfolket som oftast kallas ’Skymningsstammen’ – det är lite oklart huruvida de är en enda stor stam eller en sammanslutning av besläktade stammar – tillber Fursten som en gud och är bland hans ivrigaste och mest fruktade tjänare. De är människor men tycks för de bofasta mer påminna om vilda djur; de klär sig i skinn och pälsar, känns igen på sin skräckinjagande krigsmålning och utövar rituell kannibalism. Skymningsstammens icke-stridande har tilldelats en del ’reservatområden’ på olika ställen i Margholien; de flesta av deras vuxna tjänar Fursten som spejare och krigare.

De är nära besläktade med de fredliga Solstammarna som bor i västra Thule och har troligen ett gemensamt ursprung.


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Nivå 3

Vildfolket: Skymningsstammen, introduktion

Äldre historia

Nutida historia

Samhälle

Religion

Shamanen

Skymningsstammen och kriget

Namnskick

Dräktskick

Stamfolkets runor 2005-05-04