Västmarkerna

Klicka för större karta!

Mellan kungariket Arosias kärnland i öster och Ranland och Ostland i väster ligger ett vidsträckt landområde, till största delen täckt av djup skog. Södra delen av området, längs Västra Storsjöns norra strand, utgör folklandet Västmark och lyder sedan ganska lång tid under kungariket Arosia; det har dock bytt överherre flera gånger tidigare. Längre norrut är Västmarkerna idel vildmark och ändlös skog. Det sägs vara förtrollad mark; både det märkliga vildfolket, skogsrån och oknytt lär röra sig här, och det sägs också att alvfolket har sina främsta boningar i Thule djupt i Västmarkerna.

De bofasta i södra Västmark livnär sig till stor del på jakt och boskapsskötsel för att dryga ut de magra inkomsterna från jordbruket. Den handelsled mellan Arosia och Sunnanslätt i öster och Ranland, Gautrike och Ostland i väster som löper genom Västmark är också ett omtyckt mål för stråtrövare.

 

Inspirationskällor för Västmarkerna


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Nivå 3

Västmarkerna: introduktion 2009-11-14

Dräktskick: svioner i Talvala och Västmarkerna 2009-10-04

 
Karta över Arosia och Västmarkerna