Nattfolk: Orcher och vättar

Utskriftsvänlig sida
     

Nattfolk är den samlande benämningen på orcher och vättar i Terra Cognita. Termen syftar på deras förkärlek för nattens mörker och deras mottaglighet för ondska. Somliga lärde tror att de är avlägset släkt med de jättar som en gång härskade över världen, kanske rentav blandningar av troll med människor. Klart är att nattfolken är närmare släkt med människorna än endera helst skulle vilja kännas vid.

Nattfolken finns i många olika former och storlekar, och det är osäkert om det verkligen rör sig om olika arter. Orcherna, det talrikaste av nattfolken, är kortvuxna men kraftiga, med en hukad, aplik kroppshållning och platta, trubbnosiga ansikten. De är ökända för sin grymhet och blodtörst. Vättarna är mindre och klenare än orcher, men liknar dem annars. De är grymma och farliga fiender, men de är också fega och vågar sig bara på människor i stora antal.

Nattfolken är barbariska krigarfolk och i allmänhet fiender med människor, dvärgar och alver. De senaste 15 åren har en stor mängd av orcherna och vättarna i Thule sökt sig till Furstendömet Margholien och gått i Furstens tjänst.


Nivå 1: Grundläggande

Nivå 2

Nivå 3

Nattfolk: orcher och vättar, introduktion

Natur och definitioner 2005
 
Historia 2005, 2010
 
Levnadssätt 2001
 
Religion
 
Styrelseskick och organisation
 
Språk och namnskick
 
Dräktskick
 
Krigföring
 

Relationer till andra folk

Nattfolkssymboler 2005

 
Orchernas Mödrar och deras hierarkier 2005